O nama

Zajednica Športskih Udruga Grada Valpova,
Dr. Franje Tuđmana 4, 31550 Valpovo

E-mail: zsuvalpovo@gmail.com
IBAN: HR1223400091100011441
TEL: 031/651-405
FAX: 031/533-168
RNO: 44377
OIB: 30315270246
MB: 3030253

CILJEVI I ZADACI ZAJEDNICE

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi:
– razvitku i promicanju športa na području grada Valpova,
– poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,
– razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži te športsko rekreativnih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
– promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,
– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:
– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području grada Valpova,
– da potiče i promiče šport, osobito šport djece i mladeži,
– usklađuje aktivnosti svojih članica,
– objedinjuje i usklađuje programe športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njihovom ostvarivanju,
– skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja,
– sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora,
– skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,
– sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
– skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti športaša,
– obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.