UPUMPAVANJE VODE U KAZETU „LUČICE“

20. 12. 2017.

Dana 16.12.2017. godine nivo rijeke Drave dostigao je 300 cm na mjernoj jedinici Belišće, te je UŠR „Šaran„ Nard iskoristila pogodnost za ponovno upumpavanje vode u kazetu.

Upumpavnje vode trajalo je 10 sati po hladnom i kišovitom vremenu. Udruga zahvaljuje članovima koji su sudjelovali na projektu. Također zahvaljujemo ZSU Valpovo i ZŠRU Valpovo na financijskoj potpori.