Upumpavanje i poribljavanje kazete “Lučice”

08. 4. 2018.

Prije poribljavanja kazete od 13. do 15. ožujka 2018. ribiči iz Narda su upumpali vodu u kazetu “Lučice”. Pumpa je radila 45 sati. Za to vrijeme u organizaciji predsjednika Udruge Josipa Špoljarića ribiči su obavljali neprekidna dežurstva. Stvoren je kvalitetan preduvjet za poribljavanje kazete, te je 25. ožujka.2018. kazeta “Lučice” poribljena sa 150 kg šarana nasada.

Režim ribolova na kazeti “Lučice” vrijedi:

DOZVOLJEN RIBOLOV

OD 01.03.—DO 30.11. TEKUĆE GODINE

MAKSIMALNO S TRI ŠTAPA
DVIJE PLEMENITE RIBE NA DAN
U TOKU GODINE 10 KOMADA ŠARANA

OD 01.06. TEKUĆE GODINE NA MRIJESTILIŠTU (obilježeno konopcem)

NIJE DOZVOLJENO

ULOV ŠARANA OD 01.04. DO 31.05. TEKUĆE GODINE
ULOV ŠARANA DIVLJAKA OD 5 KG I VIŠE
ULOV LINJAKA DO 2023 GOD.
NOĆNI RIBOLOV OD 21 h do 4 h
LOV RIBE BLINKEROM

Ovim putem zahvaljujemo pri realizaciji ovih projekata: ribičima UŠR”Šaran”Nard, ZSU Valpovo, ZŠRU Valpovo i Gradu Valpovo.

Ribićki pozdrav “BISTRO”
Tajnik: Miroslav Abramić