Skupština ZŠU grada Valpova

05. 5. 2015.


U ponedjeljak, 4. svibnja 2015. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Centra kulture M.P. Katančić u Valpovu održana je redovita Skupština Zajednice športskih udruga grada Valpova. Predsjednik ZŠU grada Valpova Dubravko Kučinac podnio je Izvješće o radu i ostvarenim ciljevima te realiziranim aktivnostima 2014. godine kao i Plan programa rada (Program javnih potreba) za 2015. godinu. Tajnik Zajednice Alenko Bajer iznio je prijedlog Završnog računa za 2014. godinu te Financijskog plana za 2015. godinu. Predsjednik Nadzornog odbora Dalibor Bošnjaković podnio je Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju u 2014. godini iz kojega je razvidno povećanje sredstava za programsku djelatnost udrugama, povećanja sredstava za zdravstvenu skrb sportaša, obuku neplivača i razvoj školskog sporta u odnosu na 2014. godinu za 21,5%, kao rezultat , prije svega smanjenja broja zaposlenih u Zajednici tijekom 2014. godine te sveukupnoj racionalizaciji poslovanja.

Vidljivo je, također da su u planu smanjeni izdaci po osnovi materijalnih troškova, uredskog materijala, dnevnica i troškova službenih putovanja što Nadzorni odbor smatra izričito odgovornim i racionalnim planiranjem. Predsjednik Dubravko Kučinac iznio je podatak kako je današnjim danom za programsku djelatnost sportskim udrugama doznačeno oko 25% više sredstava nego u isto vrijeme protekle godine. Nakon kraće rasprave i upita, Skupština je jednoglasno prihvatila sve prijedloge i izvješća. Skupu je nazočio i gradonačelnik grada Valpova, gospodin Leon Žulj koji je svim sportskim udrugama i njihovim vodstvima čestitao na uspješnim i zapaženim rezultatima te naglasio kako će grad Valpovo i nadalje pratiti programsku djelatnost udruga.

DSC_0796
Na kraju zastupnicima je prezentiran sportski internetski portal sportflash koji nudi besplatnu medijsku pratnju nastupa pojednih sportaša i udruga diljem zemlje.