Redovna Izborna Skupština Zajednice športskih udruga Grada Valpova

17. 4. 2018.

U srijedu 11. travnja 2018. godine održana je redovna Izborna Skupština Zajednice športskih udruga Grada Valpova, na kojoj je Alenko Bajer, dosadašnji tajnik, izabran za novog predsjednika.
Članovi Skupštine, predstavnici športskih udruga, školskih športskih društava i Grada Valpova, prethodno su prihvatili izvješća o radu u protekloj godini te planske dokumenta za 2018. godinu te dali razrješnicu starom čelništvu Zajednice, na čelu s Dubravkom Kučincem.

Iz podnesenih izvješća razvidan je značajan napredak u organizaciji djelovanja Zajednice, konsolidacija na svim sektorima funkcioniranja, a osobito su uočljive uštede u financiranju rada sportskih udruga članica, kao izravna posljedica utvrđivanja pravilnika s jasnim kriterijima za raspodjelu raspoloživih financijskih sredstava.

U protekom mandatu učinjene su i brojne druge organizacijske promjene koje su unaprijedile rad sportskih udruga, a između ostaloga, Valpovo je, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave Valpovštine postao dio Europske regije športa, zajedno s Belišćem, Općinom Petrijevci i Bizovac te Harkanjem i Siklosem.

U prošloj godini se raspolagalo s 811.470,00 kn, od čega je 598.500,00 kn transferirano udrugama, a ove godine će na raspolaganju biti 1.110.000,00 kn, a 850.000,00 kn planira se usmjeriti na financiranje športskih udruga.

U sklopu Programa rada Zajednice športskih udruga utvrđene su temeljne zadaće sa smjernicama koje imaju za cilju unaprijediti djelovanje športskih udruga, sportsko-rekreacijsku aktivnost građana, a utvrđen je i program manifestacija i sportskih priredbi koje se planiraju organizirati. Uz to će se više pozornosti posvetiti radu s mladima i djecom kroz suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, a na višu razinu podići i sustav obrazovanja sportskih kadrova za rad sa sportašima.

U radu Skupštine Zajednice Športskih udruga Grada Valpova sudjelovao je i gradonačelnik Matko Šutalo, koji je, između ostaloga, istaknuo kako se obavljajući funkciju gradonačelnika zalaže za veća izdvajanja za športske udruge iz gradskog proračuna te najavio takav odnos i u narednom razdoblju.

Budući da je Skupština bila izborna, javnim je glasovanjem, nakon predstavljanja Alenka Bajera i Vjekoslava Šimića, kandidata za predsjednika Zajednice, Alenko Bajer većinom glasova od 29 članova Skupštine, izabran za predsjednika u sljedećem mandatnom razdoblju.

Za tajnika je jednoglasno izabran dugogodišnji afirmirani i nagrađivani sportski djelatnik Nenad Petrović, a također je izabran i novi Izvršni odbor u sastavu:

1. Alenko Bajer – predsjednik ZŠU GV
2. Goran Šimić – Grad Valpovo
3. Alen Tramposch – NK Valpovka
4. Marko Gaborović – NK Slavonac
5. Željko Varžić – NK Zelčin
6. Marijan Barišić – Savate klub Valpovo
7. Tomsilav Birovljević – GD Hrvatski sokol
8. Franc Sakač – Streljački klub Valpovo
9. Monika Matković – OK Valpovka
10. Ivan Tonković – KK Valpovo
11. Zoran Pepić – ŠRU Karas
12. dr.sc. Josip Cvenić – Teniski klub Valpovo
13. Darko Bošnjak – školski sport

Izabran je i Nadzorni odbor u kojem je, kao i do sada, predsjednik Vlado Čamagajevac, a članovi su Zlatko Ištvanović i Dario Berečić. Alenko Bajer zahvalio je potpunom odazivu svih predstavnika u Skupštini te na ukazanom povjerenju s pozivom da u sljedeće četiri godine na temeljima suradnje i zajedničkog djelovanja još više razvijemo sport na područja Grada Valpova i prigradskih naselja.