PORIBLJAVANJE KAZETE „LUČICE“

20. 12. 2017.

U organizaciji ZŠRU Valpovo i UŠR „ Šaran“ Nard dana 4.12. 2017. godine izvršeno je poribljavanje kazete „Lučice“. U kazetu „Lučice“ pušteno je 200 kg šarana (ljuskaša i bezljuskaša ).

Ovo je treće poribljavanje u ovoj godini. Režim ribolova slijedi prema propisima HŠRS-a. Udruga zahvaljuje upravnom odboru ZŠRU Valpovo na pomoći pri izvršenju ovog projekta.