Održana prva radna akcija

09. 2. 2022.

Na kazeti „Lučice“ udruga športskih ribolovaca „Šaran“ Nard održava natjecanja u lovu ribe. Zbog obale obrasle travom, članovi udruge 05.02.2022.g. održali su prvu radnu akciju u ovoj godini. Udruga zahvaljuje članovima na odazivu.